Be2Can je přehlídka vybraných festivalových snímků
Chceme dostat k divákům filmy, které nabízejí vhled do aktuálního festivalového dění a které v běžné distribuci chybí. Neomezujeme se na pouhé „uvádění“, naším cílem je kritická selekce a diskuse – o filmech, festivalech, jejich dramaturgii, politice a cenách.
Pořadatelé Porota Fotogalerie Manifest
Předešlé ročníky online
Nestihli jste předchozí ročníky Be2Can, nebo si jen chcete oživit vzpomínky? Podívejte se na vybrané filmy online ve videotéce Edisonline.
Filmy online

Pořadatelé

Nahlížíme na festivalový film kriticky, nezávisle a odborně. Přehlídku – od výběru filmů až po diskuze s hosty – organizuje tým z filmové distribuční společnosti Film Europe. Be2Can založil Ivan Hronec s ambicí vytvořit otevřenou platformu pro důstojnou prezentaci kvalitního filmu.

Porota

Hermína Peričová

Úvodní slovo
Hermína studuje na katedře scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Za dobu svého studia spolupracovala na několika filmech. Taktéž byla součástí writers roomu seriálu TBH vytvořeného pro online platformu iVysíláni. Film je pro Hermínu prostředkem k posouvání hranic a imaginace. Ráda proto přetváří klasické formáty a žánry. Jejím oblíbeným žánrem je horor, speciálně upírský. Ve svém volném čase píše prózu a taktéž pracuje s jinými médii jako je fotografie, video apod.

Terézia Halamová

profil porotce
Jako studentka režie na FAMU je v úzkém kontaktu s filmem hraným i dokumentárním, cizí ji není ani komerční prostředí. V posledních letech pracovala na svém filmu Zazpívej (2020) ve spolupráci s Českou Televizí, který měl premiéru na Kaohsiung Film Festival v Tchaj-wanu a získal několik ocenění v zahraničí. Kromě asistence při natáčení celovečerních filmů a zahraničních produkcí spolupracovala také s několika zahraničními hudebníky a videoklip Move Honey (2021) získal cenu poroty na polské soutěži Papaya Young Directors a byl uveden na Berlin Music Video Awards. Její připravovaný projekt Hodina mezi psem a vlkem obdržel finanční podporu v rámci KVIFF Talents. Všechny její filmy spojuje téma osamění, dospívání a zkoumání intimity. Opakovaně ráda pracuje s neherci a zajímá ji tvárnost mezilidských vztahů.

Barbora Podškubková

profil porotce
Barbora je spoluzakladatelka přehlídky polského filmu Kocham film a kina Cinema nad Svitavou. Pracovala v ČT jako zástupkyně vedoucí produkce a podílela se na chodu mnoha filmových festivalů (Brněnská 16, LFŠ, MFF EKOFILM, Bardzo fajný, MFDF Jeden Svět). Později pracovala pro institut MIDPOINT a spolupracovala na snímku Pramen a Mrtvý jazyk (produkce Negativ). Nyní studuje produkci na FAMU (magisterské studium), kde se jako vedoucí financí podílela na FAMUFESTu, produkovala film Samota jim nevadí (rež. Chihyu Lin) a za Kino Utajeno získala ocenění za nejlepší magisterský projekt na FAMU.

Valér Futej

profil porotce
Valér Futej absolvoval Střední uměleckou školu filmovou v Košicích, po které pokračoval ve studiu na katedře střihové skladby na FAMU. Kromě střihu se věnuje i tvorbě vlastních filmů, které vynikají výrazným obrazovým konceptem a formalismem, ve kterých zkoumá "hranice stylizace" ve hraném filmu. Jeho poslední film vytvořený na FAMU (Kuchyně) byl v loňském roce jedním z podpořených projektů v Nadaci FILMTALENT ZLÍN. Jeho další autorský film - Patissérie s Josefem Trojanem v hlavní roli, je jeho dalším konceptuálním projektem, který společně s Kuchyní vytváří unikátní filmový diptych. U obou filmů je lokalita nedílnou sémantickou součástí, která buduje postavy, nastavuje žánrové principy a samotný děj filmu

Andrés Botero

profil porotce
Andrés Botero pochází z města Cali v Kolumbii. Má titul v oblasti film a televize z La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. V současnosti studuje magisterský obor kamery (CINKK) na FAMU. Je známý pro svou romantickou estetiku, v níž spojuje emoce s kinematografickými prvky. Pracoval mimo jiné na čtyřech celovečerních filmech, z nichž tři režírovala Ruth Caudeli. Jejich spolupráce získala mezinárodní uznání, a film "Petit Mal" měl premiéru na Tribeca, což představovalo významný milník ve festivalové kariéře tvůrců.
Hermína Peričová
FAMU
Katedra scenáristiky a dramaturgie
Terézia Halamová
FAMU
Katedra režie
Barbora Podškubková
FAMU
Katedra produkce
Valér Futej
FAMU
Katedra střihové skladby
Andrés Botero
FAMU obor kamery (CINKK)

Festival Be2Can do českého prostoru ukotvil dostupnost jasně profilovaného souboru filmů: díla, která hýbou myšlením o kinematografii, ukazují estetické tendence i tematická těžiště, jak je utváří tvůrci a tvůrkyně z celého světa a vybírají kurátoři a kurátorky nejvýraznějších festivalů. FAMU v pos­ledních letech posiluje svoji pozici ve vztahu ke světové kinematografii a pro­hlubuje orientovanost studujících i živý kontakt skrze mentoring, spolupráce s praktickými školami a filmovými událostmi. Během studijních pobytů na festivalech se seznamují s fungováním průmyslu a sledují trendy současného filmu. V tomto smyslu je spolupráce FAMU s Be2Can klíčová, neboť sleduje souladné cíle: Be2Can přináší tvorbu, kterou by jinak české publikum nemělo možnost zhlédnout, a která ukazuje, kam se vyvíjí kinematografie za našimi hranicemi. Vytváří podhoubí pro kritické analýzy a debaty poučeného publika. Kritičnost a znalost jsou dvě kvality, zakotvené v jádru kvalitních světových přehlídek i českého festivalu Be2Can, a také fungování FAMU. Jsem velmi ráda, že i letos publikum Be2Can uvidí pásmo našich filmů a studující tvoří porotu. Věřím, že takto fungují obou­stranně přínosné spolupráce – festival získává náhled nejmladší generace tvůrců a tvůrkyň a studující zase možnost vidět a důkladně se vztáhnout k současné tvorbě.

Andrea Slováková
děkanka FAMU

Fotogalerie

2017
2018
2019
2020
2021

Manifest Be2Can

Objektivní dramaturgie

Primárním zdrojem pro výběr filmů uváděných na přehlídce jsou hlavní soutěže tří áčkových filmových festivalů – Berlinale, Benátek a Cannes.
Sekundárním zdrojem jsou vedlejší soutěžní i nesoutěžní sekce těchto festivalů. Přehlídku komponujeme na základě předvýběru jejich dramaturgů a porot. Zajímají nás nejen samotné vítězné filmy, ale i význam a role festivalových ocenění jako takových bez ohledu na kvalitu vybraných snímků.

Filmová galerie

Hlavní soutěže velkých festivalů chápeme jako reprezentativní sondu do současných trendů festivalové kinematografie i jako podnět k polemice.
Nabízíme galerii děl sestavovanou podle přísných kritérií, která vstupuje se soutěžními sekcemi do dialogu. Je kromě jiného i pečlivým filtrem, který zohledňuje pozoruhodné tituly, jež mohly z různých důvodů uniknout pozornosti porot. Nabízíme divákům jasný pohled na to, co hýbe současným artovým filmem.

Festivalová rezonance

Na festivalech nasloucháme, čteme, účastníme se debat v kuloárech. To nám pomáhá určit, které filmy silně rezonují, vyvolávají diskusi a otevírají zajímavá témata.
Rezonance filmu bývá v důsledku důležitější než cena, kterou mu udělí porota. Na hlavní cenu se zapomene, pokud ji nezíská snímek s potenciálem oslovit publikum a kritiky. Naopak opomenutý film může do budoucna rezonovat silněji než držitel prestižní ceny.

Prostor k objevům

Be2Can není nutně přehlídkou největších jmen, která budí sama o sobě pozornost.
Soustředí se i na méně známé tvůrce, jejichž kariéra je na samém začátku, ale kteří přinášejí inovativní pohled na kinematografii nebo pozoruhodnou poetiku, jež navazuje na výrazné trendy festivalového filmu. Nechceme publiku nabízet jen osvědčené volby, ale motivovat ho k objevování.

Diskutovat a naslouchat

Vstupenka je zároveň pozvánkou k diskusi.
Chceme diváky vtáhnout do festivalového dění a nabídnout jim nadstandardní informační zázemí k jednotlivým filmům z přehlídky prostřednictvím odborných úvodů, přednášek, besed s tvůrci a masterclass. Naším cílem je zlepšit povědomí o dění na festivalové scéně a podnítit debatu. Nekonstatujeme, ale ptáme se – sami sebe i našeho publika.

V širší perspektivě

Velcí filmoví tvůrci se v hlavních festivalových soutěžích neobjevují z čistého nebe. Pozorně proto sledujeme dění i mimo hlavní sekce „velké trojky“ a na ostatních výrazných evropských festivalech.
I když se film nedostane do portfolia Be2Can, budeme ho vždy zohledňovat při vytváření kontextu k našim titulům – na webu, sociálních sítích, ve festivalovém magazínu i v doprovodných přednáškách.

Otevřený festival

Výběr filmů se neomezuje jen na portfolio Film Europe Media Company.
Hlavní programová část Be2Can je otevřená pro všechny distributory. Jejím cílem je dostat artové filmy do povědomí a zasadit se o publicitu, která jim náleží.

Hosté, ne tváře

Nejde nám jen o mediální glamour, ale o inspirativní postřehy a náměty k diskusi.
Pokud zvažujeme festivalové filmy doprovodit delegacemi, volíme hosty tak, aby přinášeli skutečně zajímavý vhled do tvorby snímků, který reprezentují.

Bez populismu

Víme, že naše filmy nejsou pro všechny.
Komunikaci cílíme na ty, kteří vědí, co chtějí a proč to chtějí.
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím